ส่งข้อความ
จีน การเชื่อมโลหะด้วยคลื่นเสียง ผู้ผลิต
หางโจวเฉียนหลง Automation Equipment Co. , Ltd

มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้อัลตราโซนิกโดยสุจริตที่จะชนะลูกค้า

แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การเชื่อมโลหะด้วยคลื่นเสียง
เครื่องเคลือบสเปรย์ด้วยเสียงฉีด
การเคลือบอินเดียมด้วยความรุนแรง
อุปกรณ์ ultrasonic Sonochemistry
การบํารุงความละลายด้วยเสียงฉาย
เครื่องจักรกลช่วยอัลตราโซนิก
อุปกรณ์การประมวลผลอัลตราโซนิก
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยคลื่นเสียง
จักรเย็บผ้าด้วยคลื่นเสียง
เครื่องตัดอัลตราโซนิก
เครื่องเชื่อมแบบอัลตร้าโซนิค
Transducer เชื่อมอัลตราโซนิก
Transducer Piezoelectric ล้ำเสียง
เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก
เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก
เครื่องเชื่อมลวดเชื่อมอุลตร้าโซนิค
เครื่องเชื่อมโลหะล้ำเสียง
รายละเอียดการติดต่อ