แผนผังเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

การเชื่อมโลหะด้วยคลื่นเสียง
เครื่องเชื่อมพลาสติกด้วยคลื่นเสียง
จักรเย็บผ้าด้วยคลื่นเสียง
เครื่องตัดอัลตราโซนิก
เครื่องเชื่อมแบบอัลตร้าโซนิค
Transducer เชื่อมอัลตราโซนิก
Transducer Piezoelectric ล้ำเสียง
เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก
เครื่องกำเนิดคลื่นอัลตราโซนิก
เครื่องเชื่อมลวดเชื่อมอุลตร้าโซนิค
เครื่องเชื่อมโลหะล้ำเสียง
เครื่องจักรกลช่วยอัลตราโซนิก
อุปกรณ์การประมวลผลอัลตราโซนิก
รายละเอียดการติดต่อ